HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Roy Wong Swie San

HOME > EERBEWIJZEN > Roy Wong Swie San < U bent hier


In 2011, het jaar waarin de Gemeente Stromen van Kracht haar vijftigste verjaardag zal vieren, zullen we zeker ook Broeder Roy Wong Swie San gedenken, die enkele jarenlang als voorganger van deze gemeente gediend heeft en juist in dit jaar tot heerlijkheid werd opgeroepen. Onderstaand "In Memoriam" werd ingezonden door de familie Wong Swie San. 


IN MEMORIAM
 
Roy Wong Swie San  
1947 - 2011


 Roy werd geboren op 2 juli 1947 als vierde kind van
 Dolf en  Ernestine Wong Swie San-Feurich aan de 
 Verlengde  Keizerstraat 47 te Paramaribo. Het gezin
 had het niet breed en de  kinderen deelden mee in 
 de zorg om dagelijks het hoofd boven water te hou-
 den. Een feit dat diepe indruk op Roy had gemaakt,
 was de ziekte van zijn moeder. 
 "Ik heb mijn moeder nooit met twee gezonde benen
 gezien", vertelde hij. Zijn moeder leed aan Filaria, in
 de volksmond bekend als "olifantenbeen". Zij had 
 een dik been dat vaak pijnlijke problemen gaf.  Bij 
 elkaar had zij met tussenpozen ruim vier jaar in zie-
 kenhuizen doorgebracht en was zij 12 keer geope-
 reerd. Ondanks haar ziekte was Ernestine, beter 
 bekend als "Mamsje" een voorbeeld van dankbaar-
 heid en Godsvertrouwen. 
 Opgegroeid in een gezin met weinig geld maar heel
 veel liefde had Roy altijd een diepe bewogenheid voor minderbedeelden en mensen met een handicap.  Al op jonge leeftijd ging hij na schooltijd werken met zijn vader, die timmerman was. Na de Blufpandschool ging Roy naar de Technische School. Na het behalen van zijn diploma ging hij verder studeren als bouwkundig tekenaar en topograaf.
 
In december 1966 kwam hij tijdens een straatsamenkomst tot bekering en sloot zich aan bij de Volle Evangelie Gemeente  "Stromen van Kracht" onder leiding van voorganger Daan Lachman. Hier leerde hij Sila (Hortence P.S.) Lachman, de dochter van de voorganger, kennen. In 1969 traden zij in het huwelijk. In 1970 werd hun eerste kind, Gloria, geboren. 

Roy werkte tussen 1968 en 1971  in de binnenlanden van Suriname aan het schrijven van landkaarten, in teamverband met K.L.M. Aerocarto en voor Suralco als assistent-landmeter. Verder tekenwerkzaamheden betreffende civieltechniek en bouwkunde ten behoeve van de mijnbouw.

In 1971 vertrok hij met zijn gezin naar Nederland en in dat jaar werd hun tweede dochter Jennifer geboren. Na een jaar in de Bijlmermeer, Amsterdam, te hebben gewoond, verhuisde het gezin naar Dordrecht, waar Roy van 1972 - 1976 werkte bij N. Kortekaas, bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Roy had daar de functie van tuinarchitect, waar hij werkte aan het ontwerpen en inrichten van groenvoorzieningen.
 

Evangelisch Centrum Lob' Makandra te Santopolder, Suriname

Van 1976 - 1982 trad Roy in dienst bij het Stedenbouwkundig Bureau Kuyper Compagnons in IJsselmonde als ontwerper/tekenaar op de afdeling tuin-en landschap.  In die periode studeerde Roy af aan de Hugo de Vriesschool in Deventer. De opleiding omvatte een specialisatie op plantenkennis, teelt en vermeerdering van planten, natuurkunde en scheikunde. Het gezin werd uitgebreid met twee zonen; in 1980 werd Stephen Gideon geboren en in 1982 Jonathan Dennis. 

Roy heeft aan diverse projecten voor Ruimtelijke Ordening gewerkt, ten behoeve van de gemeenten Lelystad, Leeuwarden, Noordwijk, Hendrik Ido Ambacht, Almere Buiten, IJsselmeer Polders en IndustriŽle complexen. 
Vanwege zijn betrokkenheid bij kerk en zending werkte hij op vrijwillige basis mee aan de volgende projecten: Het ontwerpen en aanleggen van Therapie boerderij "De Hoop" te Dordrecht ten behoeve van opvang voor verslaafden en Ontwerp en uitvoering van kerkgebouw "Nehemia" in Zwijndrecht.

In 1982 remigreerde Roy met zijn gezin naar Suriname, tot grote vreugde van de Gemeente Stromen van Kracht, waar hij en Sila zich inzetten en deel werden van het pastorale team. Roy werkte tevens van 1982 tot 1995 als Stafambtenaar bij het directoraat Milieubeheer. Hij had de functie van Hoofd van de afdeling Stadsverfraaiing en was belast met de dienst der beplanting voor de gehele stad Paramaribo. Daarnaast heeft hij op projectbasis gewerkt aan het ontwerpen en aanleggen van het COVAB terrein en het Andres Bello Complex te Paramaribo.
 
Met Gods hulp kreeg Roy in 1983 de beschikking door de overheid over 14 hectaren grond te Santopolder. De voormalige bananenplantage Surland, was al jaren niet meer in gebruik en geheel overwoekerd. 's Morgens waren er brulapen te horen en vanaf de woning keek men uit op een hoge muur van oerwoud.  De vervallen beheerderwoning zat vol met wespen en houtwormen. Roy zag de potentie in Santopolder en vertelde vol trots dat hij dit gebied tot ontwikkeling zou brengen. Hij maakte een ontwerp en werkte elke dag aan het verbeteren en optimaliseren van het terrein, waarbij hulp aan noodlijdenden voorop stond. Het nieuwe project zou "Lob Makandra" genoemd worden: Heb elkaar lief.
 

In 1985 werd het vijfde kind van Roy en Sila, Thersa, geboren. Het gezin was nu compleet. In datzelfde jaar werd Roy door Rev. Wout van den Bor ingezegend tot voorganger van de gemeente "Stromen van Kracht" aan de Nassylaan 63 in Paramaribo.  In 1995, echter, nam hij als voorganger afscheid van deze gemeente. De kinderclub die zijn vrouw en dochter Gloria hadden opgestart in 1991 te Santopolder, was intussen uitgegroeid tot een bloeiende gemeente, die zijn volle aandacht nodig had. 
 
In de jaren die volgden, groeide het Evangelisch Centrum Lob Makandra aan de Santopolderweg 3, district Wanica uit tot een begrip in de Surinaamse samenleving. Samen met de broeders van de gemeente Lob Makandra had Roy al gauw een retraitecentrum opgezet. Daarna werkte hij aan de bouw van een Buurthuis, een kerkgebouw, een Tehuis voor Gehandicapten "In de Ruimte", Jennie Mullerschool voor gehandicapten een kinderdagverblijf, een kinderspeeltuin, een drukkerij en op dit moment is een basisschool voor 700 leerlingen in aanbouw. Dit laatste project heeft Roy helaas niet kunnen afmaken. 

Roy maakte, ondanks zijn zorgwek-
kende gezondheid, lange dagen ach-
ter zijn tekentafel, reed vrachtwagens
aan met cement, zand en stenen. Hij 
zette zich persoonlijk in, fondsen te 
werven om deze omvangrijke hulpver-
leningsprojecten tot stand te kunnen
brengen.
GeÔnspireerd door Roy zijn er nu hulp-
vaardige mensen, zodat deze projec-
ten kunnen worden voortgezet. 

Roy was een man met visie, een man 
die liet zien wat het je in de praktijk 
kost om te doen wat de Here Jezus 
ons heeft opgedragen, namelijk je 
naaste lief te hebben als jezelf. Roy 
heeft op unieke en uitzonderlijke 
wijze uiting gegeven aan deze op-
dracht. Op boeiende en inspirerende
wijze sprak en onderwees hij uit het
Woord van God.  Zijn werk is gedaan,
zijn leven op deze aarde is voorbij, 
maar zijn visie leeft voort:
Lob Makandra, heb je naaste lief. 
Laat dit zien door er voor de ander te zijn, niet alleen met woorden, maar bovenal met daden. Daarmee inspireer je anderen hetzelfde te doen en bouwen we samen aan het grote plan van God.  Mede dankzij Roy is Lob Makandra uitgegroeid tot een plek waar naastenliefde inspireert!

Lieve Roy,
GRAN tangi! (Hartelijk dank!)Kerkipasi.net mocht in de afgelopen jaren het gezin van Pastor Roy en Sila Wong Swie San-Lachman als postergezin gebruiken op onze website, waar we dankbaar voor zijn. We bidden deze familie toe, dat Gods Geest de enorme leegte die is onstaan door het heengaan van onze vriend Pastor Roy, zal opvullen met Zijn heerlijke aanwezigheid, en dat zij zich dag aan dag gedragen zullen weten door de kracht van Zijn liefde. Hier is nog een laatste foto van de familie Wong Swie San met Papa Roy in hun midden.


Het gezin Wong Swie San-Lachman, met schoonkinderen en kleinkinderen©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.