HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
PENTECOST in Suriname

HOME > KERKGESCHIEDENIS > Pentecost in Suriname < U bent hierDe Pinksterbeweging in Suriname 'telt 50' in 2011; geen dagen, maar jaren. Ze herdenkt het laatste kwartaal van 1961, toen het vuur van God viel op de evangelistische samenkomsten in de schouwburg Thalia te Paramaribo en er 'opwekking' kwam.

MAAR WAT HOUDT PINKSTEREN IN?

Het Joodse volk kreeg na de uittocht uit Egypte van God de opdracht om zeven weken te tellen en op de vijftigste dag na Pesach (Joods Paasfeest) het wekenfeest te vieren, ook wel het feest van de Oogst van de Eerste vruchten genoemd (Leviticus 23:15,16).  De Griekse Joden begonnen het Pentekoste te noemen. PENT»KOST» is Grieks voor 'tel vijftig' of 'vijftigste'.  Pentecost of in het Nederlands "Pinksteren" was dus Gods oogstfeest.

De discipelen van Jezus, Joodse mannen en 
vrouwen, werden door de Meester gezonden 
om het evangelie te verkondigen aan de he-
le wereld, maar toen Hij naar de hemel zou 
opgaan, gaf Hij hen de opdracht in Jeruza-
lem te wachten tot de Heilige Geest op hen
zou worden uitgestort; dan zouden ze de 
kracht die ze nodig hadden voor het werk, 
ontvangen (Handelingen 1:4,5,8). Geheel 
volgens Gods wijze planning was het juist op
dit Oogstfeest, de eerste Pentekoste na de 
dood en opstanding van Jezus, dat de belof-
te werd vervuld en de Heilige Geest op alle 
aanwezigen--ongeveer 120 personen--neer-
viel (Handelingen 1:13-15 en hfdst. 2).  

Vanaf toen begon Christus' Gemeente met vrijmoedigheid, vurig, krachtig en met tekenen en wonderen het evangelie, dat is het goede nieuws van het Koninkrijk van God, te verkondigen. Reeds door de eerste preek van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest, voegden zich op diezelfde dag 3000 zielen bij de Gemeente (Hand. 2:41). Wat een oogstfeest! Dat was opwekking.

Wanneer we tegenwoordig praten over Pinksteren, hebben we het meer over de gebeurtenis en de ervaring; de uitstorting van de Heilige Geest en wat daar allemaal mee samenhangt. De Pinksterbeweging is een Christelijke stroming, die gelooft in de bekrachtiging door de Heilige Geest om Zijn getuigen te zijn, op dezelfde manier als de discipelen werden bekrachtigd op en vanaf die eerste Nieuwtestamentische Pinksterdag, met als doel de Oogst van God binnen te halen. Pinksteren is dus niet meer de verwijzing naar een feestdag alleen, maar betekent (het begin van) --mag ik het zo stellen?--een leven van feestelijke oogsten. 

SURINAME TELT 50

Op de pagina's onder de volgende links, kunt u meer lezen over Pinksteren in Suriname gedurende de afgelopen 50 jaren.
Deze pagina is in aanbouw en zal in de komende tijd regelmatig ge-update worden. Kom a.u.b. terug.

Clip Art from www.phillipmartin.info©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.