HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Leven met een doel

HOME > KAPEL > DONJA INGARD'S CORNER > Tot je doel komen < U bent hier


Training "Leven met een doel"
 
door Donna Ingard
De training is gebaseerd op het boek "Ontdek uw unieke bestemming" van Dirk van der Schaaf. 
Het was in februari 2012 het thema voor de gebedsmaand van Women & Girlfriends.

YHAM!!! You have a mission
En je bent uniek. Want God is uniek. God gebruikte zichzelf als voorbeeld, toen Hij mensen schiep. Het unieke in jou zal daarom bij niemand anders gevonden worden. Met andere woorden: er is niemand zoals jij. Vr jou was er en ook na jou komt er nooit meer iemand zoals jij. Met je unieke waarde heb je unieke talenten voor een unieke missie. Jouw missie is om te voorzien in bepaalde behoeften van mensen op aarde. Jij alleen kan daarin voorzien.

Als mensen hun doel niet bereiken, blijft er iets kriebelen. Daarom is het, denk ik, belangrijk dat jij het unieke in jezelf ontdekt. De zeven stappen hieronder kunnen je helpen je levensdoel te ontdekken. 
Vragen? Stel ze gerust. 

Mensen zijn naar Gods beeld geschapen
(als je talenten zichtbaar worden, wordt God zichtbaar)
Genesis 1:27    

1.       Je talent ontdekken 
Je hebt er vele. Maar begin met één. Hoe ontdek je dit talent? 
Opdracht: Noem iets wat je heel leuk vindt om te doen en waar je blij van wordt. Grote kans dat je je eerste talent nu al weet. 

Gebed: Lieve God, help me mijn eigen talent ontdekken en laat me zien hoe het allemaal werkt. Ik bid voor leiders in de kerk en maatschappij die heel vaak een doorslaggevende plek hebben. Hebben ze visie voor talenten? Zetten zij de talenten van werknemers voldoende in? Is hun strategie inspirerend? Ik bid Heer, dat leiders visie zullen krijgen. En voor een nieuwe ontwikkeling hierin. Dat zal degenen die ze leiden ten goede komen. Wees hierin God, in Jezus' naam. 

Idee: 
Talenten samenbrengen en managen 
om optimaal ingezet te kunnen worden voor anderen 

2.       Het zichtbaar worden van jouw talent 
Suggesties: ☺ Met een vriendin of vriend praten  ☺ Met de talenten-en-gaven-coach in je kerk praten ☺ Een professional (in de maatschappij) in de arm nemen? Misschien een cursus, workshop of talententoets doen? ☺ Werk gaan doen dat je ligt, in de kerk en maatschappij. Deze is misschien wel de belangrijkste. 

Gebed: Heer in de hemel, ik wil ook graag dat mijn talenten zichtbaar voor mezelf en voor anderen mogen worden, om tot mijn bestemming te kunnen komen. Geef meer inzicht in de maatschappij om talenten te managen en zodoende op maat ingezet te kunnen worden. Amen

3.       Iedereen heeft een combinatie van talenten 
Een combinatie van talenten stelt je in staat tot je bestemming te komen in de maatschappij. Het beste voorbeeld dat ik voor ogen heb, is dat van mijn man Adrian. In zijn talentencombinatie is zingen zijn opvallendste talent. Daarnaast kan hij de teksten van zijn liederen gemakkelijk onthouden; dat is het tweede talent in zijn combinatie. Hij kan zichzelf ook presenteren; dat is zijn derde talent. Dit zijn drie belangrijke talenten om zich in zijn beroep als zanger te profileren.
 
Gebed: Lieve Vader, wilt u me helpen mijn talentencombinatie zichtbaar te maken? Laat me ook zien voor wie ik mijn talenten mag inzetten. In wiens behoefte ik mag voorzien. In Jezus' naam.

4.       Pas als je ingaat op Gods roepstem, ontvang je geestelijke gaven      
In zijn praktijk heeft Dirk door onderzoek ontdekt dat er 27 talenten en 27 gaven zijn. Hij zegt dat het erop lijkt, dat talenten een voorafschaduwing zijn van gaven.

Gebed: Lieve Jezus, ik wil graag ingaan op uw roepstem en u uitnodigen in mijn leven, zodat uw plan met mijn leven zichtbaar wordt. Kom nu in mijn hart. Dank Heer! 

Als je dit gebed hebt gebeden, mag je er zeker van zijn dat God nu in je hart woont. Nu ben je ook een kind van God geworden. Nu zal God je de geestelijke gaven geven die Hij voor je klaar heeft liggen. 

5.       Je geestelijke gave ontdekken 
Vraag God je te laten zien welke gave jij hebt ontvangen. 
Suggesties om je gave te ontdekken: ☺ Wat is je lievelingsbijbeltekst? ☺ Herken jij jezelf in deze tekst ? ☺ Vraag eens aan God wat je daarin zo aanspreekt ☺ Praten met de talenten-en-gaven-coach in je kerk. 

Gebed: God, ik dank u voor de geestelijke gaven die u voor mij hebt. Laat me zien welke die zijn. Zodat ik tot het doel kan komen dat u voor mij in gedachten heeft. Om samen met de Heilige Geest in geestelijke behoeften van mensen te voorzien. 

Een geestelijke gave is een geestelijk vermogen 
om met behulp van de Heilige Geest te voorzien 
in geestelijke behoeften van mensen. 

De gavencombinatie 
Een voorbeeldcombinatie: helpen/af en toe profeteren/bidden voor zieken/iets leren. Wat is jouw gavencombinatie? 

6.      Slagkracht 
De vijand van God is erbij gebaat dat wij ons niet bewust worden van onze geestelijke gaven. Dat ze voor onszelf en anderen onduidelijk blijven. Want zo hebben we immers geestelijk veel minder slagkracht om tot groei en overwinning te komen voor onszelf en anderen in onze omgeving. Ook wordt de opbouw van het Lichaam van Christus hierdoor gestagneerd.     

Jezus zei: "God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde.Trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, luister goed: Ik ben altijd bij jullie, tot aan de voleinding van de wereld"  Matthes 28:18-20 

7.      Gods bestemmingsplan 
Veel van Gods bestemmingsplan heeft Hij diep in ons hart gelegd. Die plannen komen er niet zomaar uit. De weerstanden in onszelf kunnen hierin een rol spelen. Een daarvan is, misschien raar..., de angst om uniek te zijn. Immers, er is niemand zoals jij, en dat kan vrees voor eenzaamheid oproepen. Ook zien mensen geen voorbeelden van hun persoonlijke bestemming om te kunnen navolgen. Hierdoor kunnen zij geneigd zijn het unieke in henzelf een beetje aan de kant te zetten. 

Gebed: Heer, neem mijn ........................... weg (noem de dingen die je hinderen, bijvoorbeeld: vrees voor mensen, onzekerheid, angst om neergehaald te worden). Help me vanaf nu tot mijn doel te komen. Geef me moed, uw moed! Geef me uw kracht. In de naam van Jezus, mijn Redder. Amen 

Wat omgaat in een mensenhart, is als diep verborgen water
iemand met inzicht brengt het naar boven  Spreuken 20:5
 


GRAAG UW REAKTIE OP BOVENSTAAND ARTIKEL


Wil u a.u.b. uw reaktie beginnen met de titel van het artikel. Dank u.

Naam                              

E-mail adres             
wordt niet gepubliceerd

Uw reaktie (max. 15 regels)                                                                                           REAKTIES

Er zijn nog geen reakties op dit artikel2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.