HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
De Groeikring 2

HOME > KAPEL > DONJA INGARD'S CORNER > De Groeikring 2 < U bent hierDe Groeikring deel 2 


Omzien naar mensen die nog nog 'buiten' zijn. 

Met 'buiten' wordt bedoeld: nog geen deel uitmaken van Gods huisgezin.

Onze groeikring duurde 4 maanden. Van maart tot en met juni 2011. 
In de groeikring hadden wij een visie en 4 doelstellingen. 

Onze visie was: het mooiste in elkaar naar boven halen en iedere doelstelling ging gepaard met een praktische opdracht. Om een voorbeeld te geven:

Bij de doelstelling "Omzien naar mensen die nog 'buiten' zijn" hoorde de opdracht "Fietsenklusaktie", gericht op mensen bij ons in de buurt. De kringleden hebben deze opdracht met elkaar gekozen.Taken werden opgeschreven en verdeeld. 

Enkele taken waren: 

de vergunning regelen,
een brief schrijven voor de buurtbewoners,
contact leggen met de verhuurder van de flat,
de wijkpolitie bellen,
de dag zelf en nog meer.

Met deze aktie hebben wij de groeikring ook afgesloten. Op de dag van de fietsenklusaktie hebben wij onder andere een gezellige enquete gehouden om te ontdekken wat de buurt als "nood" ervaarde.  Later bleek dat de ge-enqueteerden het als een grote nood ervaren, dat buurtbewoners elkaar haast niet groeten. Deze kennis hopen we op de komende burendag te gebruiken. 

Ook hopen we op deze manier als huiskerk zichtbaarder te worden in de buurt. 

Nog iets wat we ten behoeve van deze fietsenklus samen met de kringleden hebben gedaan, was de gebedswandeling in de buurt. Vrijwel meteen na deze aktie begonnen we te merken dat God aan het werk ging.

De uitgevoerde opdrachten hebben ons geholpen om te groeien in onze vaardigheden.

Heb je vragen? Stuur gerust een reaktie.


Liefs, 

Donja Ingard
GRAAG UW REAKTIE OP BOVENSTAAND ARTIKEL

Wil u a.u.b. uw reaktie beginnen met de titel van het artikel. Dank u.

Naam                              

E-mail adres             
wordt niet gepubliceerd

Uw reaktie (max. 15 regels)                                                                                           REAKTIES8 november 2012

Van: Donja Ingard


De groeikring deel 2
Nog wat informatie ter aanvulling m.b.t. zichtbaar worden.

Wij hoopten zichtbaarder in de wijk te worden door mee te doen met de nationale burendag. Maar de burendag ging niet door. Wel een versie ervan, voor en door de jeugd.
Daarmee ging een kans verloren.
Toch werden wij zichtbaarder en wel op een manier waar wij geen rekening mee hadden gehouden... door een presentatie te organiseren voor een zendeling, mijn broer Louis. Een verslag van deze presentatie kwam in de Rijswijkse krant met foto. En in een klap kregen 144.000 huishoudens dit nieuws in de brievenbus. Dit hadden wij van te voren niet kunnen bedenken!

Op diezelfde dag hebben wij Louis ingezegend als onze eerste zendeling. We hebben besloten hem met gebed en geld te ondersteunen.

Door te googelen "de rijswijkse krant van 26 juli 2012" kun je het verslag nalezen.
Louis'site: hart-voor-lesotho.nl

2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.