HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Drukwerk

HOME > MEDIA > Drukwerk < U bent hier


Psalm 68:12 De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare.

Hnd 8:4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.

Natuurlijk gaat het hier om personen, gelovigen, die het evangelie van Gods Koninkrijk predik(t)en. Jezus zei: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst." Lu 10:2

Die arbeiders die mensen bereiken, zijn echter niet altijd personen, al staan die er wel achter, maar elke drager van het Goede Nieuws is een "arbeider". Soms is het een Christelijk Televisieprogramma, soms een Gospelmuziek CD of een boek. Deze evangeliedragers komen vaak terecht waar de predikers nooit hadden gedroomd; waar de uitgevers zelf geweerd zouden worden - misschien zelfs vermoord.

Men zegt wel eens dat papier heel geduldig is. Er zijn talloze getuigenissen van mensen die eens in hun diepste nood, een vuil weggegooid traktaatje vonden en die begonnen te lezen, waardoor ze op de juiste tijd een boodschap van levende hoop ontvingen, die hun leven veranderde.

Het evangelie op papier is een machtig instrument. Wij worden nu nog opgebouwd en gezegend, door het lezen van boeken van mensen, die al heel lang geleden gestorven zijn. De Heer zij gedankt voor alle papieren dragers van het Woord van God die in Suriname worden uitgegeven.


Boeken

Bladen en UitgeversRadio - Televisie - Internet 4 Christ - Drukwerk

Beeld- en Geluidsdragers
2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.