HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Overleden

I Thessalonisenzen 4

14 - Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is,

zal God ook zo hen, die ontslapen zijn,

door Jezus wederbrengen met Hem.

15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren:

wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren,

 zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16  want de Here zelf zal op een teken,

bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,

nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn,

 zullen het eerst opstaan;

17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,

 samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden,

 de Here tegemoet in de lucht,

en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

18  Vermaant elkander dus met deze woorden.

 2011


Hoewel deze pagina in de eerste plaats bedoeld is om kennis te geven van het heengaan van Christenen in Suriname, maken wij een uitzondering voor alle heiligen van God, die alombekend zijn.Op maandag 24 oktober 2011 heeft de gemeente van de Heer Jezus in Suriname het voor ons en voor zijn familie verdrietig bericht ontvangen, dat onze geliefde broeder, voormalig pastor van de Gemeente Stromen van Kracht in Suriname, en ijverig zendeling in Gods wijngaard,

    Wouter van den Bor


in Nederland is heengegaan.

Broeder Van den Bor, of zoals hij het zelf graag had "gewoon Wout", heeft de gemeente Stromen van Kracht ongeveer 15 jaren als voorganger gediend en was een vriend voor velen. Nadat hij met zijn gezin naar Nederland geremigreerd was, bleef hij zich inzetten voor het werk in Suriname. Zijn radioprogramma's zijn jarenlang beluisterd in Suriname en op de Nederlandse Antillen.

Wouts hart was in Suriname. Hij is vaker op bezoek geweest, soms kort, soms voor enkele maanden; meestal met zijn geliefde echtgenote Diny. In oktober j.l. kwam hij alleen, voor het 50ste jubileum van Stromen van Kracht in Suriname. Velen hebben hem toen nog blij omhelsd en gesproken. Zijn heengaan is dan ook een schok voor allen die hem hebben liefgehad. Toch zijn wij getroost in het geloof dat hij nu is bij zijn Heer, bij zijn vriend Roy Wong Swie San, die op Wouts 70ste verjaardag heenging, bij Pudsey Meye, Kitty Uyleman, Ilse van Kanten en Detta Hewitt, Karel, Elisabeth en Frans Hoekendijk en vele anderen die ons zijn voorgegaan.

De begrafenis zal op zaterdag a.s. plaatsvinden in Putten, Nederland.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 28 oktober van 19.30 - 20.30 uur in de aula bij begraafplaats "Schootmanshof", Hoflaan 3 te Putten.
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 29 oktober om 10.00 uur eveneens in de aula, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op genoemde begraafplaats.

Broeder Wout en Zuster Diny van den Bor zijn gezegend met kinderen --Henriette, Netty en Marc zijn in Suriname bekend-- kleinkinderen en achterkleinkinderen.  Wil alstublieft de familieleden gedenken, die nog een tijdlang op aarde zonder hun geliefde Wout verder moeten. Hij zal zeker enorm gemist worden.
 


Op donderdag 31 Maart om 09:45 uur 
is in Nederland van ons heen gegaan onze lieve moeder Mevrouw Cornellie E. Rodriguez-Stoutenburg

op de leeftijd van 79 jaar.
Zij was in Suriname bekend bij de Gemeente van Jezus Christus
te Zorg en Hoop

Namens haar dochter NancyOp 29 maart j.l. overleed onverwacht
de wijdbekende, vrolijke en vriendelijke zuster

RACHNA IRMA SIEDA-LINGERZij was een dochter van Apostel Irma Gimith-Woerdings
en echtgenote van Broeder Maikel Sieda
Zuster Rachna werd 37 jaar oud.

Verzoeke geen rouwbeklag aan huisIk hoorde een stem uit de hemel zeggen: 
'Schrijf op : Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.  
En de Geest beaamt:  Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Openbaringen 14:13

Diep bedroefd, maar dankbaar voor zijn leven, maken wij bekend 
dat mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

  Roy Wong Swie San

geboren op 2 juli 1947,

Op 25 maart jl. tot heerlijkheid is bevorderd
 op de leeftijd van 63 jaar.

Roy was oprichter van de Stichting Lob Makandra 
en Pastor van het Evangelisch Centrum Lob Makandra. 
Hij was voor velen een voorbeeld en inspiratie in het tonen van naastenliefde.

We zullen hem ontzettend missen.


Zijn echtgenote Sila Wong Swie San-Lachman

Kinderen: 
Gloria en Winston Lie Kwie Sjoe- Wong Swie San
 Jennifer en Eddy van Braam - Wong Swie San
Stephen en Margin Wong Swie San-Claver 
Jonathan en Sabrina Wong Swie San-Kromokarijo
Thersa Wong Swie San
Kleinkinderen:
David, Querida & Zephanja
Joshua & Chesron Karijoredjo ( pleegkinderen )
Leroy & Terrence
ZoŽ & SethWANNEER EEN GELIEFDE STERFT

 

Het is heel belangrijk voor hen, die een geliefde in de dood hebben verloren, om te weten, wat die persoon voor anderen betekend heeft. Een bezoek, een telefoontje, een zeer persoonlijke kaart of brief betekent heel veel; waarschijnlijk meer dan een publieke condoleance. Daarom hebben wij ervoor gekozen voorlopig geen condoleance register op de site te plaatsen. Als mocht blijken dat de behoefte groot is, zullen wij dat alsnog doen.

Als het bekend wordt

 

Meestal is het zo, dat zodra het bekend is, dat iemand is overleden, de familie overstelpt wordt met bezoekjes van medelevenden. Dit wordt gewaardeerd door de nabestaanden, en troost hen, zelfs wanneer ze hunkeren naar enkele rustige uurtjes om zich bezig te kunnen houden met allerlei regelingen, die getroffen moeten worden voor de begrafenis. Maar uw aanwezigheid is genoeg; een handdruk, een omhelzing. Bijbelverzen en allerlei wijze woorden komen niet goed over in een diep verdrietig hart. Wil u daaraan denken, wanneer u aan huis gaat condoleren? Als u ook uw hulp aanbiedt om de werklast te verlichten, zal uw bezoek een nog grotere troost zijn. In Amerika brengt men eten naar het huis van de overledene, opdat de nabestaanden zich daarover niet hoeven te bekommeren. Dat is een hele hulp.

 

Na de begrafenis

 

Helaas nemen rouwbezoekjes vaak juist af, wanneer de familie er tijd voor heeft en ernaar verlangt; nŠ de begrafenis, wanneer de drukte afneemt, familieleden uit het buitenland weer weg zijn en de leegte in huis die door het ontvallen van de geliefde is ontstaan, heel erg gevoeld wordt. Vergeet daarom de rouwenden na de begrafenis niet. Bel vaker op en laat de nabestaande praten, als ze er behoefte aan hebben. Vraag ook of ze wel zin hebben in praten, en wees niet gekwetst als dat niet zo is. Het wegvallen van een geliefde is een heel ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, en niet iedereen verwerkt het verdriet op dezelfde manier. Respekteer a.u.b. de behoeften van de nabestaanden.

 

Ga eens op bezoek, schrijf van tijd tot tijd nog een briefje of email, ook als ze niet in staat zijn meteen een antwoord te sturen, zeker in het eerste jaar. Ze hebben het zo nodig. We hebben het zeker allen druk met onze eigen bezigheden, maar misschien kan de vriendenkring afspreken, dat ze om de beurt op rouwvisite gaan, zodat de nabestaanden de eerste tijden geregeld aandacht krijgen - behalve als ze juist geen rouwvisite wensen. Er zijn ook mensen die in alle rust hun verdriet willen verwerken. Toch hebben ook zij nodig te weten, dat goede vrienden aan hen denken. Een bemoedigend kaartje op gezette tijden is nooit onwelkom!Geboren  - Getrouwd / Verloofd  - Overleden

Overige Mijlpalen

 

Births - Marriages - Deaths - Anniversaries, etc.


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.