HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Franklin Jabini

DR. FRANKLIN JABINI

 

Dr. Franklin en Zr. Irene JabiniFranklin Jabini is opgegroeid in een gezin
waar de Wintigodsdienst werd geprakti-
seerd. Begin jaren tachtig kwam hij in de Evangelische Broedergemeente tot ge-
loof in de Heer Jezus Christus. Na twee
jaren in die gemeente te zijn geweest,
sloot hij zich aan bij de Vergadering van
Gelovigen (Plymouth Brethren Assemblies).
Hij is getrouwd met Irene Rantwijk en zij
hebben twee zonen en een dochter.

 

Na de Middelbare Handelschool studeerde
Frank oorspronkelijk Bedrijfseconomie en
later Grieks en Hebreeuws. Na het beha-
len van zijn Bachelor�s en Master�s in
Biblical Studies, via het afstandsonderwijs programma van de Caribbean College
of the Bible
, deed hij post-doctorale stu-
dies aan de Vrije Universiteit in Neder-
land, op het gebied Bijbelvertalen. In
1998 behaalde hij zijn professionele doc-
toraat, de Doctor of Ministries, en in
2004 aan de Universiteit van Zululand, in
Zuid Afrika, de Doctor of Theology. Hij is als docent actief verbonden aan ver-
schillende bijbelscholen en theologische opleidingen.

 

Naast zijn werk vanuit de Vergadering van gelovigen mag hij door Gods genade
Christenen van verschillende christelijke kerken, in binnen- en buitenland, dienen
als leraar van het Woord. Hij is ook een graag gehoorde spreker bij het ochtend-
meditatie programma Een Goed begin, van Radio Shalom, waar hij verschillende
studies heeft verzorgd, waaronder: het boek Job, de Kleine Profeten, de Eind-
tijd
, de namen van God enz.

 

Van zijn hand zijn de volgende boeken verschenen:

  • Wij geven het u
  • De Heilige Geest voor Pinksteren
  • De Poetische Boeken
  • De Profeten voor de Ballingschap
  • De Boeken van de Ballingschap en Daarna
  • De Geschriften van Johannes

Verder ook:

  • Het Kruis voor een kankantrie (een beknopt overzicht van de Surinaamse kerkgeschiedenis)


  UPDATE:

  Dr. Jabini verhuisde in augustus 2007 voor onbepaalde tijd
  met zijn gezin naar Zuid Afrika, om er te doceren aan
  een Christelijke Universiteit. Hoewel wij hem als broeder en
  leraar zullen missen in Suriname, zijn wij er trots op, dat
  onze eigen kondreman zo'n eer te beurt is gevallen en dat
  een van ons door de Heer werd uitgezonden om elders in
  de wereld mensen te helpen klaarmaken voor Zijn dienst.

Dr. Jabini zond ons begin november 2007 het volgende bericht:

Lieve broeders en zusters,

Hartelijke groeten vanuit Zuid Afrika.

Wij wonen nu ongeveer 2 jaren hier. Irene en Anna zijn vorig jaar nog een paar weken naar Suriname geweest. Irene's vader werd toen 75 jaren. We horen nu veel minder uit Suriname dan in het begin. Tijdens de verjaardagen krijgen we nog een e-mail of een telefoontje. Van onze kant worden de kontakten ook minder, het leven hier wordt drukker. Mijn vader die 75 jaren oud is, heeft nu problemen met zijn ogen, die sterk achteruit zijn gegaan. Ook het horen gaat niet altijd goed. We vragen om gebed daarvoor.

Het afgelopen jaar was een druk jaar. Samuel en Steven hebben het heel goed gedaan met het eerste jaar van de universiteit. Samuel studeert nu psychologie en wil verder Sportspsychologie doen. Steven doet Mechanical Engineering (Werktuig bouwkunde). Hoewel hij zijn eerste jaar heel goed heeft gedaan, moeten wij afwachten hoe dingen verder zullen gaan. Hij moest het afgelopen jaar een vak van de middelbare school (Spaans) overdoen. Dat heeft hij ondertussen gedaan, maar haalde het vak niet met het verwachte resultaat. Wij moeten nu wachten op een beslissing van de universiteit of ze hem zullen toelaten om verder te gaan. Wij vragen uw gebed ervoor.

Anna heeft een deel van haar middelbare school afgerond, maar is al twee jaren afgewezen voor wiskunde. Nu doet ze een beroepsgerichte opleiding in boekhouding. Zij geniet er heel duidelijk van.

Het afgelopen jaar ronde Irene een studieprogramma in pastorale zorg af. Zij studeert nu ook verder aan het zelfde instutuut waar ik ook werk.

Zelf mag ik ook nog dienen bij het Seminarie, waar ik verschillende studenten mag begeleiden. Ik mocht ook onze studenten in Ethiopi bezoeken. Vorig jaar augustus was ik voor tien dagen in Tanzania, waar ik mocht meewerken aan het controleren van acht vertalingen van het boek Handelingen. Een paar van de vertalers zijn studenten van onze seminarie. Ik mocht met hen praten en hen adviseren met betrekking tot hun verdere studie. Wij hebben met deze organisatie The Word for the World een programma ontwikkeld voor hun Bijbelvertalers. Ondertussen hebben wij ook met SIL Afrika een studie programma ontworpen voor hun Bijbelvertalers in Afrika. Later dit jaar zullen DV de eerste groep studenten voor dit programma zich aanmelden.

Afgelopen zaterdag hadden wij onze diploma uitreiking. Twee van mijn studenten, naast de vele anderen, hebben hun studie afgerond. Een werkt in Ethiopi en de andere in Thailand.  Het werken met en begeleiden van studenten is heel intensief maar ook heel goed en noodzakelijk. Wij danken de Heer dat wij op die manier een bijdrage mogen leveren aan zijn werk. Goed toegeruste werkers zijn overal nodig (2Tim 2:2).

Het afgelopen jaar mocht ik in verschillende kerken gelovigen dienen met het woord. In een kerk in Soweto mocht ik een seminaar verzorgen voor huwelijksbegeleiders. Zo de Heer het wil zullen we dit jaar een vervolg seminaar houden.

Ik hoop van 9-16 mei a.s. een zendingsconferentie bij te wonen in Tokyo, Japan. Tijdens deze conferentie zullen ruim 1400 deelnemers uit verschillende delen van de wereld met elkaar overleggen over zending in onze tijd. Wat is er gedaan? Waar staan we nu? Wat moet er gedaan worden? Ongetwijfeld zal er aandacht besteed worden aan het feit dat in sommige landen een groot aantal mensen belijden christenen te zijn, maar dat er weinig christelijk te zien is in het leven en als gevolg daarvan in de samenleving. Ik vraag gebed voor deze reis.

In augustus hoop ik voor een week naar de Congo te gaan, waar ik enkele studies zal verzorgen.  Deze studie wordt gecordineerd door Pierre-Etienne en anderen. Verschillende broeders werken mee aan dit programma, waar ik ook een bijdrage aan mag leveren. Ik hoop samen met de broeders en zusters te kijken naar: hoe gaan wij om met het kwaad om ons heen en hoe verdedigen wij het geloof? Daarnaast behandelen wij enkele ethische vraagstukken. Dit initiatief van onze broeders verdient onze ondersteuning en gebed. Als er een ding is dat nodig is voor christenen vandaag dan is dat toerusting. Gelovigen moeten toegerust worden om in hun eigen omgeving met de Heer antwoorden te vinden op de problemen die er zijn.

Mogelijk komt er later in het jaar weer een reis naar de vertaalprojecten in Tanzania. We danken de Heer voor de mogelijkheden die Hij geeft om hier te dienen.

Wilt u met ons meebidden voor zijn bewaring en leiding? Zuid Afrika is niet een van de veiligste plaatsen. Onze Samuel werd afgelopen jaar, op weg naar de universiteit, beroofd door drie heren. Zij namen zijn telefoon, een gouden ring die hij van mijn broer kreeg en R20 mee. Dat was een traumatische ervaring, hij moest die dag juist een examen maken.

Wij danken de Heer dat wij allen het verder goed maken en dat wij ons mogen verblijden in Hem.

De hartelijke groeten van ons allen,

Frank, Irene, Samuel, Steven en AnnaU kunt Dr. Jabini per email bereiken op het volgende adres: 

study_theology [at] yahoo.com

Om spam te beperken is het apestaartje in het adres vervangen door [at] met spaties aan weerzijden. Als u schrijft, moet u het tekentje hiervoor in de plaats gebruiken en de spaties weglaten.


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.