HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Upperroom Radio

Naam: Upperroom Radio

Frequentie: 107.1 FM

Doelgroep: Het Nickeriaanse gezin

Adres:

Skrifimankotistraat no 58                        Nieuw Nickerie

Distrikt Nickerie

Suriname


Tel./ Fax  (597) 23 18 10
Email:
          upperroomradio@yahoo.com

 

Link:Website Stichting Open Poort: http://members.chello.nl/c.graav/

 

 

ONTSTAAN EN ACHTERGROND UPPERROOM RADIO


Upperroom radio is een niet - commerciŽle omroep, die officieel geopend werd op 1 september 1996. Het idee voor de radio ontstond in de beginjaren 80. De omroep valt onder de Stichting Open Poort die sinds 1973 het Olga Clarck Kinderhuis beheert. De omroep is gevestigd in de vliering van het kinderhuis.


Door de opname van kinderen gedurende de jaren, werd inzicht verkregen in de problematiek binnen het Nickeriaanse gezin. We kwamen tot de conclusie dat het noodzakelijk was om structureel met ouders en kinderen te communiceren. Zo wilden we het Nickeriaanse gezin versterken en ouders mede richting geven in de opvoeding, opdat een eventuele opname van kinderen binnen het tehuis, in een vroeg stadium kon worden afgewend of tenminste verminderd, daar we er van uitgaan, dat het kind toch beter is binnen een goede gezinssituatie, dan in een kinderhuis. Dit hebben we de afgelopen jaren gedaan vanuit de christelijke standaarden van waarden en normen.

 

In de doelstelling van Open Poort wordt aangegeven, dat de kinderen die wij opvangen, worden grootgebracht in een christelijk positief milieu. Via de radio proberen wij steeds positieve impulsen te injecteren in de Nickeriaanse samenleving. De programma's die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, zijn dan ook sterk gericht op ouders, jeugd en kinderen; het gezin dus.

 

De muziek die wordt gebracht, is Gospel en andere seculiere muziek (voornamelijk kindermuziek), waarvan de tekst de toets kan doorstaan, voor wat opbouwend en goed is voor jongelui. De programma's zijn grotendeels evangelisch, en deels informatief en educatief. Programma's b.v. op het vlak van drugspreventie, alcohol, HIV/AIDS, zelfmoord, school en studie etc.

Er zijn speciale programma's uitgezonden gericht op de jeugd /en of kinderen. Programma's speciaal voor huismoeders en ook voor de in grote getale aanwezige Guyanezen in Nickerie. Ook actuele zaken, betreffende Nickerie zijn belicht en vaker zijn er live-reportages (via de telefoon) gedaan en straat-interviews, alsmede opbelprogramma's, waar uiteenlopende onderwerpen werden besproken.

 

De omroep is in Nieuw Nickerie en de omliggende polders te beluisteren. Het signaal gaat ook naar Guyana en van daaruit krijgen we regelmatig reacties, vooral op de muziek.

 

Vanaf het begin is de radio goed ontvangen door de bevolking en het is voor vele senioren- burgers een alternatief m.b.t. wat de andere omroepen te bieden hebben. De Gospelmuziek is door deze groep zeer goed ontvangen en deze groep behoort misschien niet tot de grootste maar wel de trouwste luisteraars. Eén van de vele reacties die we van deze groep kregen toen de omroep werd geopend was: "Dat na wan moi sani Nickerie kisi".

Ook de moderne Gospel is, getuige de reacties, bij niet-Christelijke luisteraars goed ontvangen, alsmede diverse programma's van algemene en educatieve aard. We zijn in de afgelopen tien jaren vaker geconfronteerd met het uitvallen van de zender. Dit heeft ook zijn tol geeist voor wat betreft ons team van vrijwillige omroepers. De langste periode dat we uit de lucht waren, was een half jaar. Hierdoor waren we ook genoodzaakt, de omroep steeds meer te automatiseren. Ten tijde dat de omroep uit de lucht was, hadden we een indicatie m.b.t. de luisterdichtheid, getuige de vele telefoontjes van mensen, die vroegen wat er aan de hand was en wanneer we weer operationeel zouden zijn.

 

 

PLANNEN

 

Op middellange termijn willen we de omroep deels commercialiseren, om tenminste de kosten voor de instandhouding eruit te halen. Verder willen we in 2007 onze uitzendmast opzetten. Met behulp van donaties van derden zal dit uiteindelijk een feit moeten zijn. De mast zal een hoogte hebben van  42 meter. Dit zal het bereik en de ontvangst vergroten. We zullen daardoor in staat zijn, ook Wageningen te bereiken en met een betere zender, in de toekomst ook Coronie.

 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.