HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Evangelist Steven Reyme

 
  In 1993, terwijl hij in zijn kamer aan het bidden was, zag 
  Steven Reyme een licht verschijnen en een hand schreef
  Luc.4:18: "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij
  Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen;
  en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
  verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen
  heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aan-
  gename jaar des Heren".

Broeder Reyme zocht deze tekst op in de Bijbel en hoorde de Heer tot hem zeggen, dat dit het was, waartoe Hij hem riep. Steven deelde dit gezicht met een andere gelovige en hem werd verteld, dat deze tekst alleen voor Jezus bestemd was. Hij bad tot de Heer hierover en dezelfde zondag werd over dit gedeelte gepredikt. De prediker vertelde dat God ook in deze tijd mensen op deze manier wou roepen.

Op 23 augustus 1994 gaf de Heer hem, op weg naar zijn werk te Zandery, een gezicht: In het gezicht was hij in leger colonne en liepen ze dwars door demonische machten heen. Terwijl zij dat deden, commandeerde Steven de demonen om te buigen voor de Koning der Koningen, de Here der Heerscharen. Ze bogen en God liet hem zien, dat de Heer Jezus aan de kop van het leger liep. De Heer keek naar achteren en zei tot hem:

"You are my Chosen Warrior".  (Je bent mijn uitverkoren strijder)

De volgende morgen, 24 augustus 1994, kwam de apostel Wayne Haywood uit Trinidad  en gaf Steven Reyme een boek met als titel The Chosen Warrior.

In september 1994, terwijl hij in gebed was, gaf de Heer hem Jeremia 1:8 "Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten".
Steven wordt in september jarig en hem werd ter bevestiging, deze tekst ook als verjaardagstekst gegeven.

In september 2000, nadat hij zeven jaar had gediend in de gemeente Gods Rivier, vroeg de Heer hem om zijn werk bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij te verlaten en naar de World Harvest Bible College in Ohio te gaan voor het volgen van de Bijbelschool. In december 2002 rondde hij de school met succes af en keerde toen terug naar Suriname.
 
Broeder Reyme werd door God
gepromoveerd tot Jeugd Voor-
ganger, Evangelist, Profeet en
Motivatie spreker.
God heeft een sterke zalving op
hem gelegd wat betreft het fi-
nanciŽle aspekt van het Christe-
lijk leven. Ook wordt Steven
Reyme soms als trendsetter
gebruikt om Gods gemeente in
een nieuwe dimensie te brengen.

Zelf zegt hij : "De jeugd is de
sleutel binnen Gods Koninkrijk.

In juli 2006 sprak de Heer tot mij. "Dit is de tijd om uit de box te stappen". Ik begon toen met de 'overgave tour' van 16 juli tot 17 september 2006.

"God wil dat wij deze wereld gaan beÔnvloeden en niet omgekeerd. De wereld heeft Jezus nodig.  Wij moeten een stem zijn in deze duistere wereld. Immers,  "Gij zijt het licht der wereld".

"Velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren!"

 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.