HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Milton Veldkamp


  Milton Veldkamp werd geboren op 21 april 1978 in
  de zonnige stad Paramaribo, de hoofdstad van
  Suriname. Het gezin waarin Milton geboren werd,
  bestaat uit zes personen, waarvan hij het oudste
  kind is. Hij heeft twee broers: Rodney, die na een
  auto-ongeluk in 2010 verder bij Jezus mocht gaan
  wonen, en Martin en een zus, Mariska. 
  Zijn ouders zijn Aloysius en Anita Veldkamp-Sweeb,
  en deze zijn allen actief in de Nieuwe Generatie
  Gemeente Gods Bazuin.
 
  Al heel vroeg, vanaf zijn zesde jaar, werd Milton
  door zijn moeder meegenomen naar de kerk. Het
  was in die periode dat God Zijn woord in zijn hart
  plantte. Het waren toen zaden die in het hart van
  Milton gezaaid werden, om later als een vrucht-
boom naar buiten te spruiten. Het naar de kerk gaan werd een gewoonte voor de jonge Milton. 
Al die tijd was er geen sprake van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, maar op zijn dertiende sprak God heel duidelijk tot hem om nu wel serieus de stap te nemen om Gods plan te volgen. Vanaf het moment waarop Milton zijn ja-woord gaf aan God, begon het plan voor zijn leven zich te ontvouwen. Het verlangen groeide elke dag meer om de stem van God beter te leren verstaan, en gebed werd zijn passie.
 
De scholen die Milton heeft doorlopen vanaf de kleuterschool waren de Kangoeroeschool, de St.Aloysiusschool, de Mgr.Wulfinghschool en het IMEAO.
 
Van verschillende mannen Gods, waaronder Pastor W. Lavenberg, Pastor E. Tjin Kon Kiem, Bisschop Steve Meye en anderen, kreeg Milton verscheidene profetische woorden van God, die betrekking hadden op zijn roeping en bediening. En elke keer wanneer God sprak, werd dit bevestigd. God benadrukte één ding elke keer weer en dat was, "maak Mijn Woord tot jouw studieboek". De vraag die dan bij Milton opkwam, was: "hoe doe ik dat dan?". De bijbel lezen alleen, vond hij niet voldoende om in de diepte te gaan van Gods woord.

  In 2001 kreeg hij de
  kans van zijn leven,
  om in de Verenigde
  Staten van Amerika
  te gaan studeren op
  de World Harvest
  Bible College van
  Pastor Rod Parsley.
  Voor de volgende
  drie jaren was deze
  man Gods de men-
  tor van Milton. In
  die periode werd
  zijn relatie met God
  steeds hechter, van-
  wege het feit dat hij
  vaker alleen was en
  die tijden nuttig kon
besteden in gebed en het lezen van Gods woord. Zijn geloof groeide in die tijd en God ontvouwde nog meer van het plan voor zijn leven.

Na de graduation keerde Milton terug naar Suriname om te dienen in de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin. Een betere mentor hier in Suriname, dan hij vond in de persoon van Bisschop Dr. Steve Meye, had hij zich niet kunnen wensen. Hij werd toen ook diens "wapendrager", d.w.z. dat hij als een adjudant de bisschop bijstaat, wanneer die prediken moet.

Op 4 juni 2004 stapte Milton Veldkamp in het huwe-
lijk met de beeldschone Donna Puran met wie hij al
drie jaren een relatie had. Dit was een liefdesrelatie,
gebaseerd op blindelings vertrouwen wederzijds.
Dat is mogelijk! In hetzelfde jaar werd hij samen met
Donna ingezegend als de nieuwe jeugdleiders van
de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin.
Samen met zijn vrouw, die een hele steun voor hem
is, doet hij het jeugdwerk binnen de gemeente, en
zij  doen het met geheel hun hart. Er is een bran-
dend verlangen bij Milton aanwezig om de jeugd
van Suriname in deze komende jaren te bereiken
met het evangelie van Jezus Christus.
 
Behalve het jeugdwerk is Milton ook nauw betrok-
ken bij andere activiteiten en projekten van de
NGGGB, zoals het vervullen van spreekbeurten, het
verzorgen van het programma "This Is The Day Of Victory For You" en een keer per maand "De stem van het Volle Evangelie", het organiseren van de verschillende tentcampagnes en conferenties van de plaatselijke gemeente.
 
 


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.