HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Suri-Buitenland


HOME > Suri-Buitenland < U bent hier


  Wij zijn ons ervan be-
  wust, dat de Surinaam-
  se gemeenschap zich
  niet alleen in Suriname
  bevindt en beweegt,
  maar over het ganse
  wereldrond, met hier
  en daar grotere con-
  centraties.
  Dan denken wij natuur-
lijk meteen aan Nederland, maar ook op Aruba en de Nederlandse Antillen en in Amerika zijn er veel mensen van Surinaamse komaf. Mensen, die hoewel ze niet (meer) in Suriname wonen of er zelf nooit gewoond hebben, toch ergens een band hebben met het land en erin geļnteresseerd zijn.

Daarom hebben wij besloten Kerkipasi uit te breiden met een sectie, gewijd aan dat deel van de Christelijke Familie, dat niet op Sranangron woont. Aan al de zulken roepen wij vanuit Switi Sranan een WARAN KON-NA-INI toe!
Mag Kerkipasi fungeren als een brug tussen
deze en gene zijde. Op Kerkipasi (in de
Here) zijn wij immers allen heel dicht
bij elkaar!

We hopen dat de Surinamers met familie of
vrienden in het buitenland en de Suribuiten-
landers - vergun ons de vrijheid dit woord
voor het gemak in gebruik te nemen - veel
nut en plezier van deze pagina's zullen hebben.


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.