HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Revealed Word Christian Center

Jezus het Levende Woord,
wordt geopenbaard, aanbeden, verhoogd en gemanifesteerd
door Gods liefde, Gods Woord, Gods Geest en Gods zalving!

REVEALED WORD CHRISTIAN CENTER
230-01 Linden Boulevard
Cambria Heights, New York 11411
Telephone: (718) 276-0300
Fax #: (718) 978-WORD

website: www.rwcc.orgDe pastors

  Revealed Word Christian Center (vertaald als
  Christelijk Centrum van het Geopenbaarde Woord)
  werd gesticht door Pastors S. Anthony en Bridget
  Fontanelle, beiden geboren in Georgetown, Guyana.
  Zij zijn ook de pastors van deze gemeente.

  Pastor Tony Fontanelle was nog een kind, toen zen-
  delingen uit Amerika diensten hielden onder het
  huis van zijn familie (in Guyana), en hij leerde over
  Jezus.
De jonge Tony naam Jezus aan als zijn Heer
  en Redder. Daarna zong hij heel actief met de zen-
  delingen als zij op andere plaatsen gingen bedienen.
  Later, als jonge politie officier, gebruikte God hem
  om een team van Politie Getuigen in het leven te
  roepen, dat het evangelie bracht binnen het politie-
     Pastors Tony en Bridget Fontanelle      korps, maar ook in kerken en evangelisatie-
                                                         campagnes.

In Guyana ging hij ook naar de Bijbelschool en in 1960 vertrok hij naar Amerika om verder theologie te gaan studeren, maar in plaats daarvan belandde hij in het Amerikaanse leger. God leidde het zo, dat hij als assistent-kapelaan voor het Amerikaanse leger in Duitsland mocht dienen.

Tony Fontanelle keerde naar Amerika terug en enkele jaren later werd hij lid van Redeeming Love Christian Center in Nanuet, New York, waar hij en zijn vrouw Bridget later als diakenen dienden. Op 15 december 1985 werd hij door de Pastors Clinton and Sarah Utterbach geordend en uitgezonden om herder over een gemeente te zijn. Op 20 september 1998 werd ook Pastor Bridget in RLCC geordend als co-Pastor van Revealed Word Christian Center.

De Pastors Fontanelle werden bij de Surinaamse Christenen bekend, toen zij in januari 1992 en daaropvolgende jaren een gezelschap van gospelzangers naar Suriname brachten om er concerten te houden. Als een hartelijke vaderfiguur werd Pastor Tony al gauw voor een aantal Surinaamse jongeren Pa Tony.

Revealed Word Christian Center (RWCC)

In oktober 1986 begon, geleid door Gods Geest en op aandringen van een invalide geraakte vriend, RWCC als een Bijbelstudie bij hem aan huis, in East Elmhurst, New York. Op 1 maart 1987 begon RWCC officieel diensten te houden aan de Merrick Blvd, in Jamaica, Queens.
In februari 1991 werd het gebouw waar nu de diensten worden gehouden, gekocht door RWCC en vanaf april van datzelfde jaar konden de leden op de nieuwe locatie reguliere diensten bijwonen.

Pastors Tony en Bridget Fontanelle willen u graag welkom heten in Revealed Word Christian Center in New York:

Als deel van het Lichaam van Christus, zijn wij bouwers aan het Koninkrijk, voor Gods eer. We zijn hier om mannen, vrouwen, jongens en meisjes te leiden tot een persoonlijke relatie met God. We hopen geloof in u op te wekken of op te bouwen, u te bemoedigen om uw naaste lief te hebben, genezing te bevorderen en de gave in u aan te wakkeren, zodat u de Heer zal volgen en met Hem zal wandelen. We zijn een gemeente die gelooft in het aanbidden van God, onze Vader, het bestuderen van het Woord van God, en het doen van dat Woord.

Wij zijn een enthousiaste gemeente waar God gekozen heeft Zijn naam te vestigen. We nodigen u uit om deel te worden van wat Hij hier in RWCC doet. We zien het oprecht als een voorrecht om u te mogen dienen en bedienen.

Veel van onze leden zijn (kinderen van) immigranten uit het Caraibisch gebied."


Plaatselijke outreach

RWCC houdt zich sinds 1993 bezig met het zorgen voor warme maaltijden voor daklozen. Kinderen uit opvangcentra, en mannen en vrouwen uit andere instituten worden met Kerst uitgenodigd voor een feest en geschenken.

Onze plaatselijke bediening houdt ook een Evangelistisch Team in, een Voorraadkast voor behoeftigen, een Gezondheidsbeurs voor de gemeentschap en “The Great Exchange Festival” die elk jaar in de zomer in een van de parken wordt gehouden.

RWCC heeft een sterke muziek bediening. De gemeente heeft een steelpans band, Pans of Praise, waar veel jongeren aan deelnemen. Er is ook een drama groep Dancers for Christ, dat nu al viermaal heeft meegedaan aan het prestigieuze McDonald’s Gospel Fest, dat jaarlijks in New York wordt gehouden. Tweemaal sleepten zij de eerste prijs in de wacht en tweemaal waren zij runners-up.

Word Christian Academy

Aan RWCC is een lagere school verbonden, Word Christian Academy, waarvan Pastor Bridget Fontanelle het schoolhoofd is. De school onderwijst per jaar gemiddeld 85 kinderen in de klassen Kindergarten tot K-8.

Internationale Zending

RWCC steunt zendingswerk in Guyana, Trinidad en Tobago, Suriname en andere landen. Overeenkomstig de visie van RWCC hebben zij het Evangelie overzee verspreid via radio en televisie uitzendingen. Ze hebben persoonlijk het Woord van God gepredikt in Anguilla, Barbados, de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Guyana, Jamaica, Nigeria, Suriname, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago en tijdens een cruise op internationale wateren.
Sinds 1983 reizen de Fontanelles jaarlijks met een team van zangers naar Guyana om de Oudejaars Celebration of Praise and Prayer te houden. Enkele jaren lang is Suriname in de tour opgenomen geweest.

RWCC is door de Heer gebruikt om de bedieningen van BeBe and CeCe Winans, Dr. Madeline Manning-Mims, Fred Johnson, Miriam Washington-Fawaz, Cecile Mills, Tricia Simons, Felicia Marion, Mel Holder, Dr. Ron Kenoly, Lester Lewis, Pastor Naomi Hopkins, Pastor Sandy Hosey en Sherman Andrus, vroeger lid van the Imperials, te introduceren in Suriname en/of Guyana.

Vanwege de duidelijk aanwezige honger naar waarheid, werd in 2000 in Guyana een zustergemeente gesticht, die valt onder de zorg van Pastor Norma Watson.

Ondersteuning van het Lichaam van Christus in de bediening

RWCC heeft het voorrecht gehad, in Guyana en Amerika de gastgemeente te zijn bij concerten van Dr. Ron Kenoly en Lester Lewis (the King of Gospel Reggae). Dr. Kenoly werd door Pastor Tony begeleid op zijn reis naar Suriname in 1998.

Het arrangeren en coordineren van campagnes voor de bediening van Morris Cerullo en Benny Hinn in Guyana, was hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van RWCC. RWCC is vanwege hun ervaring in het meewerken aan campagnes van wereldberoemde bedieningen, meermalen gevraagd grote meetings van deze bedieningen in New York te helpen organiseren.


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.