HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Charles L.P. Pickering, Photographer

HOME > GESCHIEDENIS > CHARLES L.P. PICKERING, PHOTOGRAPHER < You are here


PHOTO'S FROM GRANDPA'S ALBUM

Charles L.P. Pickering (1894 - 1970) was one
of the oldest known photographers of
Nickerie, the westernmost district of
Suriname. Charlie, as he was known by
many - to us he was "Pa," went along on
expeditions on the border-river Coran-
tyne, and took photos of the Wonotobo
Rapids, and other places of interest, which
photos appeared in the oldest Surinamese
geography books.
From time to time I think I recognize one
of his photographs here or there. Credit is
never given to him, however, perhaps be-
cause his photographs did neither carry
signature, stamp nor date, so the origin of
the pictures is no longer known.

Many Nickerians, if they are older than fifty, either have images of themselves, or of their parents - naturally, in black and white, which were taken by the old, skinny Mr. Pickering in his little house/studio on the waterfront street (now G.G. Maynard Street), or on the Oost-Kanaalstraat (East Canal Street) where he lived before. Many years after his passing, because of my love for photographs which I inherited from him through my mother, I was given one of his old albums. That was one of the few things salvaged from his little deteriorated house. The hundreds of photos and piles of little yellow boxes containing hundreds of glass negatives I remember from my childhood days, have all been lost.

I gladly share some photographs from the old album with the world. Most of them were taken by Grandpa Charlie; I cannot be sure that they all were. The photos may take a few minutes to load.


Charles L.P. Pickering (1894 - 1970) was één van de oudstbekende fotografen in Nickerie, het meest westelijke distrikt van Suriname. Tjallie, zoals hij bij velen bekend stond - voor ons was hij "P'a" - ging mee op expedities op de Corantijn rivier en maakte foto's van de Wonotobovallen en andere bezienswaardigheden, welke verschenen in de eerste Surinaamse aardrijkskundeboeken. Van tijd tot tijd meen ik hier of daar één van zijn foto's te herkennen. Zijn naam wordt echter niet meer vermeld; misschien omdat zijn foto's, jammer genoeg, geen signatuur, stempel of datum droegen en men niet meer weet, waar de gebruikte foto's vandaan komen.

Heel veel Nickerianen hebben, als ze tenminste ouder dan vijftig zijn, beeltenissen van zichzelf of van hun ouders - in zwart-wit, natuurlijk! - die door die magere heer Pickering in zijn studio/huisje aan de Voorstraat of eerder aan de Oost-Kanaalstraat gemaakt zijn.
 Jaren na zijn overlijden kreeg ik, om mijn
 liefde voor foto's, die ik via mijn moeder
 van hem gerfd heb, een van zijn oude al-
 bums cadeau. Dat was nog het laatste wat
 uit zijn vervallen huisje gered was gewor-
 den. De honderden foto's en stapels gele
 doosjes met naar mijn gevoel wel duizen-
 den glazen negatieven die ik me herinner
 uit mijn kinderjaren, zijn helaas allemaal
 verloren gegaan.

 Heel graag wil ik enkele foto's uit het ou-
 de album met u delen. De meeste zullen
 door Charlie Pickering gemaakt zijn; ik
 kan helaas niet met zekerheid zeggen,
     
Charlie Pickering in his studio       dat ze allemaal zijn werk zijn geweest.
         with his daughter-in-law
Willy           Het duurt misschien enkele minuten voor
de foto's zijn opgeladen, maar uw geduld wordt beloond door kijkgenot.

 

     


Scenes - Buildings - People2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.