HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Paul Pinas

HOME > SPREKERS > PAUL PINAS < U bent hier  Paul Pinas was born in the eastern  district of
 Marowijne, Suriname. He
gave his life to the Lord
 in
1988 en was baptized in December 1989.
 From his salvation he has been a member of Gods
 Rivier Ministries led by Pastor (now Senior Pastor
 and
Apostle) W. Fleur.
 In 1995 he was appointed as
a cell group leader
 over 20 church
members at Sophia’s Lust and elder
 of
Gods Rivier Ministries.
 Three years later, he became the Pastor of that
 church and acting chairman of the board of mem-
 bers of Gods Rivier Ministries. The church has since
 grown in size to count over
250  members.
 Paul Pinas does much missionary work in the Inter-
 ior of Suriname. God in His mercy has anointed him
 to be a prophet. He is a well-known preacher in the
 Full Gospel churches in Suriname.
 
He is also a student of theology at the Evangelical
 
School of Theology (EST) in Suriname.
Pastor Paul is married to Milka, a seamstress. Together they have four daughters and a son.

Paul Pinas werd geboren in het distrikt Marowijne. In 1988 gaf hij zijn leven over aan de Heer en in december 1989 werd hij gedoopt naar het voorbeeld van de Here Jezus. Sinds zijn bekering is hij lid van Gods Rivier Ministries, toen nog Gods Bazuin Christoffel Kerstenstraat, onder leiding van Apostel en Senior pastor W. Fleur. In 1995 werd hij aangesteld als celgroepleider en ouderling in Gods Rivier Sophiaslust. Drie jaren later werd hij officieel ingezegend als Pastor over de gemeente aldaar. Verder is hij ondervoorzitter van Gods Rivier Ministries. Als predikant is hij vaak te horen op conferenties en jeugdmeetings en als gastspreker in diverse Volle Evangelie Gemeenten. In die kringen wordt hij als profeet in de vijfvoudige bediening erkend.

Ook is hij als docent verbonden aan de Trainingsschool van Gods Bazuin Ministries.

Paul Pinas doet veel aan zendingswerk in het binnenland van Suriname. Gods Rivier Ministries is bezig met het pionieren van het geestelijk werk in de distrikten Para, Saramacca, Marowijne (Moengo) en Sipaliwini.

De gemeente te Sophia’s Lust is gestart met 20 gemeenteleden in 1995 en is nu uitgegroeid tot 250-300 leden.

Pastor Paul is gehuwd met Zuster Milta “Milka”. Samen hebben ze vier dochters en een zoon.


De favoriete tekst van Pastor Paul Pinas is 2 Petr. 1:10

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.

©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.