HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Sisters Share


HOME > SISTERS SHARE < U bent hier


Er zijn vrouwen, die zich heel vrij
voelen tussen vreemden, die een
vlotte babbel hebben en maken
dat anderen zich meteen op hun
gemak voelen. Er zijn ook vrou-

wen, die veel in zich meedragen
en niet gemakkelijk praten. Nu
heb ik het niet meteen over diepe
geheimen en emotionele verwon-
dingen, al zijn die vele onder de
vrouwen. Ik heb het over levens-
wijsheid, over hoe de vrouw be-
paalde dingen ervaart, over des-
kundigheid in bepaalde zaken,
zoals hoe je je viadu lekker zacht
kan krijgen; zelfs over binnenpret
of zelfspot...

Heeft u ooit iets op uw hart gehad, dat u wel zou willen vertellen, maar niet echt kwijt kon, om verschillende redenen?

Misschien heeft u door omstandigheden (ziekte, geen oppas voor uw kleine kinderen, of wat dan ook) niet veel sociaal contact. Misschien heeft u het gevoel dat uw huisgenoten u niet zullen begrijpen of misschien zelfs zullen bekritiseren. Of u bent heel erg verlegen, een vrouw, die niet gemakkelijk kan praten - maar u kan wel goed uw gedachten op papier zetten.

Ik weet uit eigen ervaring, dat vrouwen soms echt "een tori" willen vertellen, waarvan ze bij voorbaat weten, dat hun man niet geinteresseerd zal zijn in al de bijzonderheden, die ze juist zo belangrijk vinden. Hoeveel vrouwen hebben zich geremd gevoeld, als ze enthousiast iets begonnen te vertellen en die ene zin "Come to the point!" als een emmer koud water over hen heen werd gegooid?

Lieve zusters, hoe onplezierig u dat ook ervaart,
neem het uw man niet kwalijk. De man denkt
nu eenmaal niet zoals wij, vrouwen. Net zoals
hij een vriend nodig heeft om over mannenzaken
als man te kunnen praten, zo heeft u een vrien-
din nodig, die begrijpt waarom u al die detailles
vertelt en die ze indrinkt, omdat ze ook haar wat
zeggen.

Wil u iets interessants vertellen aan andere vrou-
wen - ik heb het niet over roddelpraat of laster
of diep persoonlijke of gezinsproblemen. Heeft u
een leuke tori? Iets grappigs wat uw kind zei of
deed? Een jeugdherinnering misschien? Kunt u
een alledaagse gebeurtenis in het leven van de
vrouw zo leuk vertellen, dat u andere vrouwen
aan het lachen maakt, omdat ze hetzelfde heb-
ben gedaan - en zich diep geschaamd hebben
of zich ergerden? Kunt u iets uit uw leven vertel-
len dat een lach of een traan bij uw zusters tevoorschijn brengt? Wil u uw ei kwijt? Doe het hier.

Natuurlijk zullen wij de inzendingen eerst screenen. Ze moeten geschikt zijn voor publicatie. Hier en daar zal er misschien een kleine verandering worden aangebracht.

Uw inzending mag een gedicht zijn of een verhaal van één enkele alinea tot maximaal driemaal zo lang als het voorgaande schrijfsel. Als het veel langer is en het lezen waard, kunnen wij beslissen om een uitzondering te maken of het in delen te presenteren.

Hieronder staat als voorbeeld een verhaal. Uw verhalen hoeven niet allemaal in dezelfde stijl geschreven te worden. Dat maakt het juist leuk; de variatie. Op de eerste zaterdag van elke maand zal er een nieuw hoofdartikel staan; reakties daarop zullen zo gauw mogelijk erbij gevoegd worden.

Ga uw gang, maak een begin... dit is de plaats where sisters share. Uw zuster-webmaster doet ook mee op een eigen pagina en noemt die Mijn Ei.

Ingezonden verhalen zullen worden geplaatst op de pagina   Gi m' Tori - Vertel eens...


Lieve Zusters,
Er is nog niet voldoende participatie vanuit de Surinaamse gemeenschap, in binnen- of Suribuitenland, en uw webmaster kan niet helemaal alleen de Kerkipasi.net pagina's regelmatig verversen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar artikelen, die wij kunnen gebruiken, totdat onze eigen zusters, en ook broeders, gewend zijn geraakt aan het internet en zo ver zijn om hun stenen bij te dragen voor Kerkipasi.net.

Wij hebben toestemming gekregen van de "Girlfriends in God" - Vriendinnen in God - uit North Carolina, om artikelen uit hun nieuwsbrieven te vertalen en op Kerkipasi.net te plaatsen, op voorwaarde dat die in hun geheel worden overgenomen met credits en links.  De links verwijzen natuurlijk naar hun website, die een bezoek zeker waard is. De Girlfriends in God website is Engelstalig.

GIRLFRIENDS IN GOD

Er is een nieuwe overdenking van Girlfriends in God geplaatst. Zo goed dat wij die ook met onze mannenbroeders en de jongeren wilden delen. Daarom is het artikel geplaatst in de Kapel, onder Uit Vaders Hart.

Bezoek vanaf de eerste zaterdag in februari zeker de pagina Gi m' Tori, om een nieuw avontuurlijk reisverslag in vier delen te lezen van de hand van Margot Pickering. Deze keer bezocht zij Namibie, Zimbabwe en Zuid Afrika.


Wij willen graag ook reakties op hierbovenstaande artikelen plaatsen. Als uw reaktie een verhaal is op zichzelf, dat langer is dan 15 regels, maak dan alstublieft gebruik van het contact formulier. Misschien plaatsen wij het dan een volgende keer als hoofdartikel.

Een reaktie die hier binnenkwam:Saturday, August 15, 2009 3:50 AM

Ik wil allereerst de Heer danken voor alles dat Hij voor mij gedaan heeft en nog steeds doet(ook voor de genezing van epilepsie),de Heer heeft mij naar Nederland gebracht om hier door hem gebruik te worden. Ik ben geroepen als bidster en voorgangster, mijn passie voor de Heer en wat ik ook doe is om helemaal voor Hem te leven, vrouwen te bemoedigen, mee te leven en ook samen met elkaar te bidden. Als vrouwen bij elkaar moeten wij over alles en nog wat kunnen praten, vrijmoedig zijn, natuurlijk hebben wij geheimen die je niet aan iedereen kan vertellen, maar de support onder elkaar is zo goed en werkt bevrijdend.

Ik heb de Heer voor een nieuw huis gebeden en hebt het ook gekregen, het was niet zomaar een gebed, want ik had ook veel strijd en vertouwen op Hem, geloven dat waar je ook voor bidt je het zal krijgen als je volhoudt en rechtvaardig leeft, wij moeten bidden volgens Zijn woord, je kan teksten uit de bijbel halen die betrekking hebben met de situatie waar je nu doorheen gaat. Ik wist dit vroeger niet, maar door strijd, en veel te bidden, de Heer om openbaringen te vragen hoe te bidden of dat ik goed bad, werd ik door Hem geopenbaard anders te bidden, en ook heeft Hij mij geleerd hoe dat te doen.Er zit zoveel kracht in het woord van God,bid samen met Zijn woord en vooral geloven wat je bidt,zal je zeker overwinning en doorbraak krijgen.

Gods zegen!

Zr Shylmana With


Naam                              

E-mail adres             
wordt niet gepubliceerd

Uw reaktie (max. 15 regels)                                                                                           


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.