HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Evangelical School of Theology

 

HOME > ORGANISATIES > EDUCATIEF > THEOLOGISCHE OPLEIDINGEN > EST < U bent hier

 

 


Kantoor  : Bechaniestraat 46 (Zorg en Hoop)
Telefoon : (cellulair) 0852-0488 / 497893

 

Open:
maandag  :       17:00 - 21:00 uur
dinsdag en woensdag : 09:00 - 15:00 uur

 

 

 

Geschiedenis

 


Na de oprichting van de Evangelical School of Theology werd in januari 2003 van start gegaan met de Basis Theologische Opleiding (BTO) , waarvoor zich 25 studenten aanmeldden. Deze Opleiding heeft tot doel de studenten goede Bijbelkennis en voldoende handreikingen tot geestelijke groei te geven. Deze opleiding vindt plaats in Paramaribo en in verschillende districten.  
In de loop van 2003 ging EST een samenwerkingsverband aan met de South African Theological Seminary (SATS) en kon daardoor aan de Surinaamse gelovigen een erkende Theologische Bachelor opleiding aanbieden. Gestart werd met een Engelstalige opleiding. Er bleek echter behoefte te zijn aan een Nederlandse opleiding. In overleg met SATS kon EST vanaf november 2005 een Nederlandstalige deelopleiding aanbieden. 
In 2012 vernieuwde EST haar Bacheloropleiding en biedt nu een deeltijd HBO-opleiding theologie aan.

Gediplomeerden BTO

EST wil op diverse wijzen de christelijke gemeenschap dienen en heeft in de loop der jaren o.a. pastorale cursussen, bevrijdings- en genezingscursussen en diverse seminars verzorgd.

 


 

 

BASIS THEOLOGISCHE OPLEIDING

 

 

Doelgroep


Dit programma richt zich op gemeenteleden die meer willen weten dan over het algemeen
tijdens een gemeentelijke bijbelstudie wordt aangeboden. Ook wil dit programma een basis
leggen voor mensen die een vervolg theologische studie willen doen. Doorschakeling naar onze bachelor opleiding is mogelijk.
Om het programma succesvol te doorlopen is het van belang dat studenten de Nederlandse taal kunnen lezen. 
 

Opzet

                BTO klas Meerzorg

                   
Dit programma bestaat uit 16 modulen, die in een periode van 2 jaar door de docenten worden doorgenomen. In de regel geldt één module per maand. De student moet zelf tijd besteden aan de leesopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. Er wordt nadruk gelegd op het bijbrengen van Bijbelse kennis. Het memoriseren van Bijbelteksten heeft dan ook een belangrijke plaats in dit programma.
In de eerste tien modulen wordt de student mee genomen op een reis door de Bijbel. Zowel het OT als het NT wordt uitvoerig bestudeerd. Dit gedeelte wordt afgesloten met de modulen "Een inleiding op bijbelstudiemethoden". Daarnaast worden de volgende modulen gedoceerd:
•    Geestelijk leven persoonlijk, en in huwelijk en gezin; Gemeente opbouw;
•    Systematische Theologie I en II;
•    Gemeenteleer.

 

Uitkomsten:

De afgestudeerde

1. heeft een betere kennis van de inhoud van de

    Bijbel, zowel het Oude en het Nieuwe
   
Testament
2.
is in staat de hoofdlijnen van de boodschap
    van de Bijbel weer te geven
3.
kent de sleutels voor een evenwichtig geeste-
    lijk leven, zowel persoonlijk als in gezins-
    verband

 

Docenten:
                                                                                       BTO studenten te St. Laurent
Vanwege het interkerkelijke karakter van de school,            
bestaat het docentenkorps uit een interkerkelijk
gezelschap.

 

Inschrijving:

Voor de inschrijving kan men terecht op ons kantoor, aan de Bechaniestraat 46. Het kantoor is bereikbaar op kantooruren op cellnr. 08520488 / 497893. 
Op ons kantoor kunt u ook informatie krijgen omtrent de lestijden en de kosten van een opleiding.

 

 

 

Dit programma omvat 5½ studiejaren. De eerste 4½ jaar worden alle modulen gedoceerd. In de 2e helft van het 4e studiejaar doet men stage en in het daarop volgende half jaar werkt men aan de eindscriptie.
EST werkt aan erkenning door de overheid.
In elk studiejaar moeten 42 credits behaald worden. 1 credit staat gelijk aan een studiebelasting (SBU) van 28 uur. De student moet daarom rekening houden met een studie belasting van ongeveer 15-20 uur per week.

 

 

HBO-BACHELOR IN THEOLOGIE


Start HBO in theologie oktober 2012

Vooropleiding

1.    Middelbaar School diploma.
2.    Diploma Basis Theologische Opleiding van EST

Opzet

De modules worden gedoceerd door bevoegde of gekwalificeerde docenten uit binnen- en buitenland. De student moet zelf tijd besteden aan de lees- en werkopdrachten om mee te kunnen doen tijdens de colleges. De colleges vinden in principe op dinsdagavond plaats van 18.00-21.00 uur. Zo nu en dan worden er blokweken van ongeveer 4 avonden gegeven. Ook kan er zo nodig op zaterdag gedoceerd worden.


Curriculum 


Het curriculum omvat onder andere:
•    Bestudering van het gehele Oude en Nieuwe Testament
•    Academische vaardigheden     
•    Inleiding Exegese - Bijbeluitleg 
•    Huwelijk
•    Systematische Theologie I, II, III, IV
•    Inleiding Bijbelse talen
•    Kinder- en jeugdwerk
•    Christelijke Counseling
•    Algemene, Surinaamse en Caribische Kerkgeschiedenis
•    Homiletiek/Prediking
•    Pastorale Bediening
•    Exegese Oude en Nieuwe Testament
•    Christelijke Ethiek
•    Apologetiek
•    Inleiding Ontwikkelingspsychologie
•    Niet Christelijke Godsdiensten
•    Gemeente opbouw, evangelisatie en zending
•    Didactiek
•    Projectonderwijs
•    Studieloopbaanbegeleiding         

                                                              Diplomering 2e jaar Bachelor

Informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht op ons email-adres (informatie.est@gmail.com) of op ons kantoor, aan de Bechaniestraat 46. Het kantoor is bereikbaar op kantooruren op cellnr. 08520488 / 497893.  

 


 

 

 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.