HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Apollos Training Instituut


HOME > ORGANISATIES > EDUCATIEF > THEOLOGISCHE OPLEIDINGEN > Apollos Training Instituut < U bent hier


Achtergrond Apóllos bijbelschool

Het Apóllos Training Instituut (ATI) is inmiddels 14 jaar actief. De Initiatiefnemer, br. O. Bottenbley, zag dat op het gebied van bijbelschool training er een grote behoefte was. In overleg met belanghebbenden in ons land, besloot hij een bijdrage te leveren aan de invulling van deze behoefte. Zo begon in 1994 de eerste opleiding (op MBO-niveau), opgezet door het ATI.

Doel

Bij het Apóllos Training Instituut gaat het om op bijbels verantwoorde wijze kader te vormen voor met name kerkelijke taken. Drie begrippen staan in onze opleiding centraal:

1. Karakter             2. Kennis             3. Kunde

Afgestudeerden werken meestal als voorganger, oudste, jeugdleider, bijbelstudieleider, pastorale medewerker of vervullen in de samenleving een andere taak.

Ontwikkeling

De opleiding is op MBO-niveau. De eerste groep studenten bedroeg 200. In 1997 studeerden daarvan 100 af. Een tweede cyclus startte in 1997 en werd in 2000 afgerond. Een derde groep studenten ontving in oktober 2004 het ATI-diploma.

In oktober 2004 is de opleiding aangepast. De duur van het nieuwe programma veranderde weer naar 3 jaar met de volgende opzet:

1e jaar: het leggen van de basis

2e jaar: keuze uit de 4 sub-richtingen:

1. Leiderschap: o.a. bijbelstudie leider, kringleider en preken

2. Jeugdleiderschap: o.a. opstellen en uitvoeren van een jeugdwerkplan, jeugd en maatschappij, jeugd en cultuur, en begeleiden van jongeren

3. gemeentezorg: o.a. voeren van pastorale gesprekken en preventief pastoraat bedrijven

4. Evangelisatie en gemeenteopbouw: van het pionieren tot het opzetten van een nieuwe gemeente

Een ander vast onderdeel van het curriculum is de stage. De theorie wordt zo gauw mogelijk in de praktijk toegepast. De student moet in staat zijn om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Van het nieuwe programma heeft 1 groep in februari 2008 (4ee ATI groep) ATI groep) het diploma ontvangen; in oktober 2008 rond de volgende groep af (5

Docenten korps

Dit bestaat uit mannen en vrouwen die bevoegd zijn om op Middelbaar en hoger onderwijs les te geven. Zij hebben ruime ervaring met interkerkelijk werk. Ze zijn ook actief betrokken in de gemeenten waar zij deel van uitmaken. Hierdoor zijn ze in staat om praktijk gericht les te geven.

Vereisten

De vereiste voor inschrijving is minimaal een mulo-diploma of daaraan gelijk gesteld. Voor voorgangers bestaat er een aparte regeling. In gesprek met de directeur kan dit uiteen gezet worden.

Studeren aan het ATI is te combineren met werk of een andere studie. Ook een huismoeder is welkom. Wie aan de vereisten voldoet en vier avonden in de maand over heeft om les te volgen, is van harte welkom. Wil je dus gevormd worden om meer kwaliteit toe te voegen aan je bediening bij jou in de gemeente en in het lichaam van Christus in heel Suriname dan moet je gewoon op Apóllos zijn. Apóllos bijbelschool staat garant voor verantwoord bijbelonderricht.

Kosten

- Inschrijfgeld SRD 30,-

- Cursusgeld SRD 350,- per jaar (Betaling in termijnen is mogelijk)

Contact

Voor meer informatie over onze opleiding bent u terecht op ons kantoor aan de Heerenstraat 19bvn (’t Goede Boek). U kunt ook bellen op tel. 42 62 52 op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 – 14.00

STAGE©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.