HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Gracia Kaersenhout-Domini
Gracia Kaersenhout  werd  op 3 oktober 1978 ge-
boren te Paramaribo, Suriname. In maart 1988,
toen ze negen jaar oud was, kwam zij tot beke-
ring in de Gemeente van Jezus Christus, aan de
Petuniastraat 5 te Zorg en Hoop. In haar kinder-
tijd werd ze met vele onzekerheden geconfron-
teerd, maar daar ze Jezus in haar leven had aan-
genomen, bewaarde hij haar voor veel gevaar.
Een groot deel van haar kinder- en tienerjaren
zong en evangeliseerde zij met het kinderkoor
van die gemeente, toen de "Little Burning
Candles" genoemd. Later veranderde de groep
haar naam en werd die "the Burning Candles National". Gracia participeerde het laatst in de groep, tijdens een concert dat in 1996 in OCER werd gehouden.


Zij werd geroepen in het werk van God, toen ze zestien jaar was en hoewel ze toen het doel en de betekenis van die roeping nog niet kon vatten, accepteerde ze
die met heel haar hart. Gods kracht rustte op haar. Toen ze van de AMS slaagde in 1998, trouwde ze met Daniel Domini, waarna ze samen met haar echtgenoot, aan de Hebron bijbelschool van het Evangelie Centrum Suriname getraind werd voor het zendingswerk. Er volgde in enige mate zendingswerk in Frans Guyana en in het binnenland van Suriname; ook in Guyana, op Barbados en Curaçao.

Gracia studeerde verder in Amerika en behaalde haar bachelor in Theology titel van de Faith Theological and Christian College in Tampa, Florida. In 1999 begon ze Christelijke gedichten te schrijven, die velen tot zegen waren.
Gracia en haar gezin zijn thans gevestigd in Miami, Florida, in de
 Verenigde Staten van  Amerika,  waar ze haar eerste
 boek, een gedichtenbundel, heeft geschreven met
 de titel ''Will you make me a bride". Dit werd in
 maart 2009 gepubliceerd door XULON Press.
In dit boek
 weerspiegelt zij de wil van God voor Zijn gemeente:
 God wil weten wie bereid is om heilig te  staan en Zijn
 Bruid wil klaarmaken voor Zijn wederkomst; wie haar
 zal reinigen en heiligen met Zijn woord, in Zijn Naam,
 opdat ze glorieus en overwinnend voor Hem zal staan.
 

Gracia Kaersenhout-Domini heeft een sterk profetische bediening, waardoor mensen worden bevrijd en genezen van emotionele wonden en geestelijke oppressie. Zij en haar man werken samen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde.Gracia Kaersenhout-Domini is te bereiken
per e-mail: domini_grace [at] yahoo.com
(alles aan elkaar schrijven en [at] vervangen door het @ teken)
en op Facebook

"Will You Make Me A Bride"
kunt u online bestellen bij
XULON Press

In Suriname verkrijgbaar via StiMezra
S.v.p. op afspraak: Telefoon 43-4300


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.