HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK

Aan alle Vrienden:
Onze stichting heeft via Kerkipasi.net nu 10 jaar
de christengemeenschap gediend en moet dit werk 
thans opgeven. Meer hierover zal u per nieuwsbrief
en via onze Facebook page worden bekendgemaakt.
Wij danken u voor alle belangstelling in de afgelopen jaren.
 
WELKOM!    WELCOME!

Welkom op Kerkipasi.net, de website van Evangelische en Pinksterchristenen in Suriname!

Kerkipasi is een projekt van de Stichting Messiah's Ezra Ministries - StiMezra - die werd opgericht door John en Lilian Neede te Paramaribo. StiMezra is een zelfstandige organisatie, dus niet aan een bepaald kerkgenootschap verbonden. Zij wil alle evangelische gemeenten in Suriname van dienst zijn, voornamelijk door faciliteiten beschikbaar te stellen, die de verspreiding van het Evangelie kunnen bevorderen. Kerkipasi.net is een van die faciliteiten.

 

Hier kunt u informatie vinden of doen plaatsen over evangelische kerken, kerkdiensten en evenementen, christelijke organisaties en personen in Suriname, maar ook daarbuiten.

Woont u permanent in Suriname en zoekt u een geestelijk tehuis, of bent u tijdelijk in ons mooie land en wil u met gelijkgezinden God aanbidden, er is een kerk voor u op Kerkipasi.net.
Maak Kerkipasi.net daarom, van nu af aan uw website!

Uw bijdragen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de website worden verwelkomd.


 PIONIERS VAN PINKSTEREN IN SURINAME
 Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van de Pinksteropwekking  in 
 zendelingen / evangelisten uit het buitenland. De Surinamers in deze groep, ech-
 ter, waren allen onervaren in pastoraal werk en allen nieuw in "Pinksteren”.  
 

NIEUWE KAPELARTIKELEN VERZOCHT!
 
Onze webkapel kan tijdelijk door grote werkdrukte niet regelmatig
ge-update worden, waarvoor onze verontschuldigingen. Wij nodigen 
Christenen uit, die als vrijwilliger een kort en opbouwend woord ter 
overdenking willen schrijven, dit in te zenden voor plaatsing onder de 
rubriek Uit Vaders Hart. De artikelen moeten door uzelf geschreven zijn,
dus niet van elders gecopieerd of vertaald. De webmaster behoudt zich het recht voor,
alleen artikelen die geschikt worden bevonden te plaatsen. Zend a.u.b. uw artikel in 
middels het contactformulier en vermeld uw naam er duidelijk bij. Een digitale pasfoto
is welkom, maar niet vereist.

Naast de overdenkingen staan in de kapel op de Bijbel gebaseerde gebeden, die u zelf
kunt bidden, afhankelijk van uw nood. Wij zien in de kapel nog steeds uit naar getuigenis-
sen, waarmee u God de Vader wil groot maken.

Kerkipasi.net has an Online Bible available for your use.
 

WELCOME!

We warmly welcome you to the Kerkipasi website, a project of Stichting
Messiah's Ezra Ministries
- StiMezra, founded by John and Lilian Neede in Paramaribo. Kerkipasi.net is the website of Evangelical and Pentecostal Christians in Suriname.

This link will take you to the International Section.

Whether you live in Suriname and are looking for a home church, or you are
temporarily staying in our beautiful country and would like to worship God
with those of like faith,
the Church for u is on Kerkipasi.net.

Make Kerkipasi.net your website, from now on!


Lilian Neede
Webmaster
Sitemap - Home - Kerkipasi History - StiMezra

Agenda - Kerkdiensten - Organisaties - Sprekers - Artiesten

Familiebode - Jeugd - Kids - Media

Kapel - Eerbewijzen - Fu Membre (Memorials)

Uw organisatie aanmelden - Guestbook - Contact Webmaster


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.