HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Gebed voor Verspreiders van het Evangelie


HOME > KAPEL > GEBEDEN > voor Evangelie verspreiders < U bent hier


GEBED VOOR VERSPREIDERS VAN HET EVANGELIE

Of ze nu apostelen heten of bisschoppen; pastors of kinderwerkers, radio- of Televisie predikanten, Televisie zenders, schrijvers van Christelijke tijdschriften, of eigenaar en webmaster van Kerkipasi.net (evangelie via het internet), de verspreiders van het evangelie van Gods Koninkrijk in Suriname hebben dringend nodig, dat u, Gods volk, hen dagelijks in geloof als het ware door een deken van gebed bedekt.

Bid voor alle verspreiders van het evangelie. Wij worden zwaar aangevallen door boze machten, die ons willen uitschakelen, zodat het werk dat God door ons doet en nog wil doen, geen voortgang zal vinden. God zal ons bewaren. Hij is sterker dan de vijand. Maar Hij wil dat wij bidden, dat wij elkanders lasten dragen (Gal 6:2).

Bidt alstublieft elke dag luidop (hoorbaar) een van de gebeden hieronder. Het eerste is de korte versie, voor als u slechts drie minuten heeft. Een tweede, wat langer gebed, voor wie hier echt voor op de knieen wil gaan, zal spoedig geplaatst worden. Als de Geest van God u leidt en nog meer op het hart legt, bent u vrij daarin, maar dit gebed in geloof gebeden, helpt al een heleboel.

Waarom moet u hoorbaar bidden? Er worden dagelijks, ja zelfs per minuut allerlei negatieve woorden (vloeken) de atmosfeer ingestuurd. Woorden hebben kracht. God schiep door het Woord. Hij sprak en het was er. Hij heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. Ook onze woorden hebben kracht. Beter nog, de woorden Gods in onze mond kunnen ook scheppen wat er nog niet is, doordat God er kracht aan verleent.

Door hoorbaar de woorden van God te bidden , stuurt u positieve woorden die goede dingen scheppen, de lucht in als sterk tegenwicht tegen de negatieve woorden in de lucht.
God hoort u en ziet uw geloof (daarop wil Hij in aktie komen);
De engelen horen uw woorden en op een sein van God gaan ze aan de slag om te doen wat u zegt;
De duivel hoort u en ziet uw geloof (en hij siddert en vlucht);
U hoort uzelf en uw geloof in wat u zegt gaat toenemen, d.w.z. u bouwt uw eigen geloof op.


KORT GEBED:

Heilige Vader, ik kom tot u in de naam van de Heer Jezus.
Ik bid voor alle verspreiders van het evangelie in Suriname (en/of het land waar u woont).

Ik bid Heer, dat zij naar geest, ziel en lichaam gezond mogen zijn en dat U voor hen voorziet in al hun behoeften, naar Uw rijkdom in heerlijkheid.

Ik bid en geloof en belijd:

Dat zij Uw woorden steeds voor ogen houden en ze diep in hun hart bewaren, om ernaar te leven, want uw woorden zijn genezing voor hun lichamen.

Dat zij in oprechtheid wandelen en dat zij in geen enkel opzicht aanstoot geven, opdat hun bedieningen niet gesmaad worden, maar dat zij hun licht laten schijnen voor de mensen in de gemeente en daarbuiten, opdat U op grond van hun goede werken verheerlijkt zal worden.

Ik bid, Vader, dat zij zullen aandoen, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat zij elkander zullen verdragen en vergeven, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Here hen vergeven heeft. Dat zij bij dit alles de liefde zullen aandoen, als de band der volmaaktheid. Vader, ik bid als de Heer Jezus, dat uw dienstknechten volmaakt zijn tot een, opdat de wereld gelove, dat Gij Jezus Christus gezonden hebt en erkenne, dat U hen hebt liefgehad, zoals U Jezus liefgehad hebt.

Dat de vrede van Christus, tot welke wij immers in een lichaam geroepen zijn, in hun harten mag regeren en dat de wereld door hun liefde zal zien, dat zij Uw discipelen zijn.

Dan geloof ik, Heer, dat elk wapen dat tegen hen gesmeed wordt, niets zal uitrichten, en dat zij elke tong die zich voor het gericht tegen hen keert, in het ongelijk zullen stellen. Uw Woord zegt, dat dit het deel is van de knechten des HEREN en hun recht van Uwentwege. Ik eis dit recht op voor uw dienstknechten, Vader, in Jezusí Naam.

Amen

©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.