HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Charlie's People

HOME > ABOUT SURINAME > PHOTO'S FROM GRANDPA'S ALBUM > CHARLIE'S PEOPLE < You are here


This page was made for people who just enjoy old photographs, whether they know the people portrayed or not. These are some of the people that Charlie Pickering knew: friends, family, clients, or just people he observed. Most of them have long passed on. Some are still with us, but up in years.

Some visitors may recognize relatives who used to live in Nickerie. We hope you will enjoy seeing them on this page.


Deze pagina is speciaal aangemaakt voor mensen die van oude foto’s genieten, of ze de mensen op de foto’s kennen of niet. Dit zijn enkele van de mensen die Charlie Pickering gekend heeft: vrienden, familie, clienten, of gewoon mensen die hij observeerde. De meesten zijn reeds lang heengegaan; sommigen zijn nog bij ons, maar zijn al hoogbejaard.

Enkele bezoekers zullen misschien familieleden herkennen, die in Nickerie hebben gewoond. We hopen dat u het fijn zult vinden, om hen op deze pagina tegen te komen.De Openbare School te Nickerie rond 1930. Dit schoolgebouw stond
aan de Oranje Nassaustraat, nu Bharosstraat, op de plaats waar nu het
Residence Inn hotel staat.

The Public School of Nickerie, around 1930. This building stood where
the Residence Inn Hotel now stands.


Drie kleine kindertjes...
Van Tjallie's vijf kinderen zijn Elsa en George, rechts op de foto, reeds overleden.
Evert, links, werd in 2006 tachtig jaar oud.


Charlie's angels. The middle three of his children.
The twins, Elsa and George on the right, have passed on.
Evert on the left turned eighty in 2006.Kinderen in de Voorstraat hebben alle aandacht voor het
Bigi Bere draaiorgel.


Children in the street stop playing to listen to the
Bigi Bere (Big Belly) barrel organ.

De heer Spence, bedrijfsleider of opzichter op de suikerplantage Waterloo,
met zijn zoon Freddy en dochter Betsy (Elisabeth), goede vrienden
van Tjallie Pickering


The old Mr. Spence, manager on the Waterloo sugar plantation
with his son Freddy and daughter Betsy,
close friends of Charlie Pickering

Een Distrikts Commissaris. Wie kan ons helpen aan zijn naam?

A Districts Commissioner. We are still trying to find his name.


Dr. Arthur Hagens en echtgenote Joke
op de trap van het doktershuis. Rond 1945


Dr. Arthur Hagens and his young wife
on the stairs to the doctor's house. About 1945

Werksters van het doktershuis. Was dit hun uniform of waren
ze gekleed voor een speciale gelegenheid?


Workers at the doctor's house with Surinamese headdress, called anyisa.
Was this their uniform or were they dressed for a special occasion?

Nog een Distrikts Commissaris met zijn echtgenote


Another Districts Commissioner with his spouse

Wie zijn deze mensen? De man in uniform moet de heer Egger zijn,
officier bij de  Scheepvaart Maatschappy Suriname.

Who are these people?  The man in uniform is probably Mr. Egger,
an officer with the Suriname Shipping Company

Betsy Spence, met de hand gekleurd.

Betsy Spence, colored by hand.

Irma Pickering, Tjallie's oudste dochter,
met de hand gekleurd. 1942


Irma Pickering, Charlie's eldest daughter,
colored by hand. 1942

Twee kleine kotomisi's, rond 1935

Two little kotomisi.  The Surinamese national dress is
called "koto", literally skirt. A kotomisi is a woman in Surinamese
national dress.

Een echte kotomisi
Francis Perk, Charlie's levenspartner en moeder van zijn
vijf kinderen, gekleed in koto voor een bigi yari feest.


A real kotomisi
Francis Perk, mother of Charlie's five children,
dressed in koto for a bigi yari, a big birthday party.
Een parade van gewapende machten, waarschijnlijk op het Willemsplein
A parade of armed forces on William's Square
De Militaire Kapel in actie. Rechts op de achtergrond is het huisje/studio
van Charlie Pickering te zien, links de toren van de Vredeskerk der EBGS.
Het huisje stond tussen de Voorstraat en de Nickerie rivier.

The military music band in action. In the background to the right
Charlie Pickering's house/ studio is seen, which stood between the Front Street
and the Nickerie River.
To the left the steeple of the Moravian Peach Church.
Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard in de jaren zestig

Juliana, Queen of the Netherlands, and her husband Prince Bernhard visited
Suriname in the sixties.
Voor hoog bezoek moet je je beste pakkie aan.
Rechts op de foto het Distrikts Commissariaat


For such a visit you put on your best clothes, and try to see everything.
The building on the right is the District Commissioner's building.

©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.